Το Μυστήριο των χαλασμένων Καζανακίων

We proudly present Agent 09 in new Adventures..

Researching about the Water and Waste Attitudes of human beings…

 

Περήφανα σας παρουσιάζουμε την Πράκτορα 09 σε νέες περιπέτειες

“Το Μυστήριο των χαλασμένων καζανακίων”

Ερευνώντας Ανθρώπινες συμπεριφορές σχετικά με τη διαχείριση του Νερού και των Απορριμάτων.

Advertisements