Αειφόρος ανάπτυξη | Sustainable development

Ένας ακόμα σημαντικός στόχος της ΚοινΣΕπ είναι η προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης ως μιας νέας, αλλά στην πραγματικότητα Αρχαίας Αντίληψης, και η εφαρμογή της εκπαίδευσης για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Ζαθέη είναι επίσημος συνεργάτης της ευρείας προσπάθειας για μια “Αειφόρο-Βιώσιμη Σαμοθράκη – Susaki Project” ως μοντέλο κοινωνικής βιώσιμης επιχειρηματικότητας και συμμετέχει με διάφορους τρόπους στο σχέδιο αυτό.

Τα μέλη μας συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με της αειφορία, σε διεθνή αλλά και πανελλήνια δίκτυα  κοινωνικών επιχειρήσεων, παρακολουθούν διαδικτυάκα προγράμματα εκπαίδευσης και εκπαιδεύσεις διεθνούς κινητικότητας της νεολαίας.

Another important aim of the Social Cooperative is the promotion of Sustainable development as a new but in truth ancient paradigm and the implementation of education for Sustainable development. Zathay is a formal partner of the wide “Sustainable Samothraki – SUSAKI project” as a model of sustainable social entrepreneurship and is involved in various aspects of the project. (http://sustainable-samothraki.net/)

Its members participate in educational seminars about sustainability, international networking forums and cooperative conferences, following e-courses and youthworking mobility trainings.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s