Κοινωνική Επιχείριση | Social Enterprise

Η Ζαθέη προάγει την τοπική κοινωνική συνοχή και οικονομία, διανέμει και προωθεί τα τοπικά προϊόντα που παράγονται στο νησί από άλλες συνεταιριστικές ή ιδιωτικές ομάδες, υποστηρίζει τοπικές επιχειρίσεις και πρωτοβουλίες. Είναι μια Κοινωνική Επιχείριση που λειτουργεί χωρίς να έχει σκοπό το κέρδος και την υπεραξία και υποστηρίζει την τοπική οικονομία δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Το προσωπικό αυξάνεται κάθε χρόνο και αποτελείται από ντόπιους και κατοίκους Σαμοθράκης. Το 60% του κέρδους της Ζαθέη επανεπενδύεται στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με αυτό τον τρόπο συνδράμει στην καταπολέμηση της οικονομικής μετανάστευσης μακριά από το νησί.

Zathay promotes the local social cohesion and economy, distributes and promotes local products produced on the island by other cooperatives, supports local businesses and initiatives. It’s a social enterprise that operates in a non profit basis and supports the local economy by creating jobs. The staff increases every year and is consisted by locals and residents. 60% of Zathay’s profit is invested in new jobs contributing this way to combating economic migration away from the island.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s