Γιατί Ζαθέη; Why Zathay?

Ο Όμηρος καλεί τη Σαμοθράκη “Ζαθέη” (Αγαπημένο μέρος των Θεών) για να περιγράψει τον χαρακτήρα της ως Ιερή, Σεπτή και Αξιοσέβαστη. Αυτή η τιμημένη Γη που φιλοξενούσε τα Καβείρια Μυστήρια και που ενέπνεε το δέος μέσα από τις μυστικές τελετουργίες φυλαγμένες για τους Θεούς και εκτός ορίων για τους κοινούς θνητούς. Κι όμως στα Μυστήρια μπορούσαν να πάρουν μέρος όλοι οι Θνητοί ανεξαρτήτως Φύλου, Κοινωνικής τάξης, Θρησκείας, Προέλεσης-Εθνότητας και Ηλικίας θέτωντας έτσι μια βάση ευρείας αποδοχής και ιερής ανοχής.

Homer calls Samothraki “zathay” (Gods’ beloved place) to convey her character as sacred and venerable. This revered land played host to the Kaveiria, awe inspiring mystic rituals reserved for the divine and off-limits to the mere mortals. In the Mysteries of the Great Gods everybody could take place independently of Gender, Social class, Religion, Ethnicity and Age and that was a strong base of wide acceptance and of sacred tolerance.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s